Rẻ


Không biết có bạn nào hiểu và từng trải qua cảm giác này không…
Nó như đấm vào đít ấy!!! Gừ….

Short này giới thiệu hai nhân vật mới =D=
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s