Rẻ


Không biết có bạn nào hiểu và từng trải qua cảm giác này không…
Nó như đấm vào đít ấy!!! Gừ….

Short này giới thiệu hai nhân vật mới =D=
Advertisement